Installasjon og support


Primafon har fra 2016 begynt å levere bistand med installasjon og support av datamiljøer hos våre kunder. Denne tjenesten tilbyr vi i Oslo-området. Vi leverer dette til en konkurransedyktig timepris på kr 650 ekskl mva. For reisetid innen 1 mil utenfor Oslo Sentrum tar vi en fast avgift på kr 350 ekskl mva som dekker reisekostnad og tid.


Primafon kan levere utstyr, bistå med installasjon, levere support både på telefon/epost/på lokasjon. Vi kan også levere telekom-tjenester og koordinere dialog mot andre underleverandører.


Kundecase:

Øyelege Steinar Bareid kontaktet oss for å få bistand ved etablering av praksis i nytt lokale i Oslo.

Et legekontor har særlig store krav til sikkerhet og oppsett av avanserte tekniske løsninger.

Norsk helsenett: Eget nett for sikker overføring av helsedata.
- Krever detaljert søknad fra legen. Egen ruter settes opp av Norsk Helsenett og sendes til legekontoret

Medilink: Sørger for å konvertere interne formater i journalsystemer til felles format egnet for utveksling av resepter etc.
- Krever detaljert søknad fra legen.

Journalsystem: Her ligger pasientdata. Øyelege Bareid har valgt SystemX.

Systemer for fotografering av øyet
-Består av et kamera og egen server.
-Er tilkoblet SystemX og lokal NAS.

Systemer for registrering av synsfelt
- Består av et spesialapparat og en datamaskin koblet til i Active Directory og programvare satt opp av leverandør.
- Er tilkoblet SystemXPrimafon har bistått med følgende oppgaver før etablering:

  • Vurderinger av plassering og antall datapunkter.
  • Innkjøp av datamaskiner, samt oppsett av disse.
  • Innkjøp av server med Windows Server 2012 R2 og Active Directory og oppsett av denne.
  • Bestilling av fiber.
  • Transport av alt datautstyr ut til kunden etter å ha satt det opp.
  • Oppsett av skrivere, skanner og faks.
  • Bestilling av telefoniløsning og oppsett av denne.
  • Bestilling og oppsett av Synology NAS.


Etter etableringen har våre konsulenter vært involvert i daglig support, både på telefon og on-site.


Ved flytting til nye lokaler våren 2017 har vi igjen vært involvert med:

  • Merking, nedkobling og pakking av datautstyr.
  • Utpakking, oppkobling og testing av utstyr og forbindelse på ny lokasjon, samt installasjon av to nye datamaskiner.

Primafon.no bruker cookies

Ok Ved å fortsette å bruke primafon.no samtykker du i vår bruk av cookies.