IP-telefoni fra Primafon

For mange bedrifter er det ikke et alternativ å kaste ut fasttelefonen til fordel for mobilen. Brukerkomfort, tilgjengelighet, lydkvalitet og ringepriser er faktorer som spiller inn. Primafon tilbyr noen av markedets mest konkurransedyktige abonnementer for telefoni over IP.

Priser

Produkt Beskrivelse Etablering Abonnementspris per måned
ISDN
Primafon Sentral 4 talekanaler kr 3 490,00 kr 169,00
Primafon Sentral 8 talekanaler kr 3 490,00 kr 289,00
Primafon Sentral 12 talekanaler kr 9 990,00 kr 469,00
Primafon Sentral 16 talekanaler kr 9 990,00 kr 629,00
Primafon Sentral 24 talekanaler kr 9 990,00 kr 798,00
Primafon Sentral 30 talekanaler kr 9 990,00 kr 949,00
------------------------
IP-sentral For tilgang til SIP-trunk
Primafon Sentral kr 1 990,00 kr 39 per kanal
Primafon Sentral Fast med Norgestakst kr 1 990,00 kr 89,00 per kanal
Fakturagebyr/administrasjonsgebyr Tillegg pr. faktura kr 99 (kr 59 for epostfaktura)

Primafon IP Tale

Dette er løsningen for bedrifter med få ansatte fordelt over én eller flere lokasjoner. Løsningen består av enkeltstående avanserte bordtelefoner. Telefonene bruker din eksisterende Internett-tilgang.

Løsningen krever ingen egen telefonsentral og du kan ta med deg telefonen når du bytter kontor.

Produkt Beskrivelse Etablering Abonnementspris per måned
Primafon IP Tale Abonnement for å ringe med IP-telefoni. Ingen hussentral. Pris per talekanal/samtidige samtale. kr 99,00 kr 39,00
Abonnement for å ringe med IP-telefoni. Ingen hussentral. Inkluderer gratis ringing til alle fasttelefoner i Norge. kr 99,00 kr 89,00
Fakturagebyr/administrasjonsgebyr Tillegg pr. faktura kr 99 (kr 59 for epostfaktura)

Andre vilkår

Det er 12 måneders bindingstid på IP-telefoni, om ikke annet er avtalt. Porto og ekspedisjonsgebyr ved produktleveranser kommer i tillegg. Prisene er oppgitt eksklusive mva. Gratis etablering ved 36 måneders binding. Primafon fastprisprodukter kan ikke benyttes av bedrifter som driver med utgående callsenter-virksomhet, aktivt telefonsalg, automatiserte oppringnings- eller fakstjenester og/eller lignende virksomhet. Dersom disse betingelsene ikke overholdes, forbeholder Primafon AS seg retten til umiddelbart å endre priser på tjenesten(e) samt etterfakturere forbruk etter normale satser.

Primafon.no bruker cookies

Ok Ved å fortsette å bruke primafon.no samtykker du i vår bruk av cookies.